Kvalitet

Vi på 3 glada hjärtan bygger vårt kvalitetsarbete på noggrann planering, dokumenterat genomförande samt granskning och uppföljning. (Se förbättringshjulet nedan).
Det utvecklar verksamheten och stärker säkerheten för såväl kunder som personal.

Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process. Samtidigt som vi lägger stor vikt vid att utveckla enkla men effektiva redskap som skapar mervärde i det dagliga arbetet är vi mycket noga med granskningen av verksamhetens olika delar.

Förbättringshjulet

Förbättringshjulet visar hur kvalitetsarbetet går till. Efter att man har planerat och genomförtverksamheten följer man upp och åtgärdar brister.
Kilen illustrerar att det är viktigt att säkra kvaliteten, så att man inte gör samma fel igen. På så sätt skapas ständiga förbättringar.