Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet.

Hemtjänst kan vara antingen omvårdnadsinsatser som t ex hjälp med att äta, dricka, klä sig, sköta sin hygien eller serviceinsatser som t ex ledsagning, följa med på promenad och göra ärenden, matdistribution mm samt städ och tvätt-service.

3 glada hjärtan utför samtliga sysslor som Du kan behöva hjälp med för att kunna bo kvar hemma och få leva ett tryggt och värdigt liv på ålderns höst. Vi går kanske på promenad eller åker och handlar tillsammans.

Vi gör alltid hembesök hos alla våra nya kunder. Som kund hos oss tilldelas Du alltid en kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för att tillsammans med Dig se till att genomförandeplanen, som beskriver när och hur insatserna i beställningen från biståndshandläggaren ska utföras, hålls uppdaterad samt ansvarar för att tillsammans med Dig följa upp att Du är nöjd med den aktuella planen.

För oss är det mycket viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser Du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider Du önskar få hjälp. Var inte rädd för att tala om hur Du vill ha det. Vi är alltid lyhörda för dina individuella behov och önskemål. Våra kunder ska känna att de har inflytande och självbestämmande och att de äger sin egen livssituation.

Det är lika viktigt för oss att vårt utförande är på kundens villkor både när det gäller biståndsbeslut och privat tjänst.

Våra medarbetare är kunniga och engagerade. Din kontaktperson håller kontakten med Dig och försäkrar sig om att hemtjänsten håller en hög kvalitet. För oss är det viktigt att Du känner Dig nöjd och trygg med hemtjänsten! Om så inte skulle vara fallet ska du säga till.