Anställningsvillkor

Du är anställd antingen som månadsanställd eller timanställd.
Vid månadsanställning arbetar Du efter ett i förväg uppgjort arbetstidsschema.
Vid timanställning kan Du dels arbeta efter ett i förväg uppgjort arbetstidsschema som gäller för en kortare period, dels kan Du arbeta efter schema.
Som timanställd har Du friheten att tacka ja eller nej till de arbetspass som erbjuds.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

  • Vi har individuell lönesättning och betalar marknadsmässiga löner.
  • Lönen utbetalas den 27:e varje månad.
  • Du erbjuds årligen ett utvecklingssamtal. Tillsammans med enhetschefen går Du igenom Din arbetssituation och identifierar Dina utvecklingsområden.